top of page

Category 

Branding

Year

2017

Galaxy Studio S Pen

如牧創新為 Samsung Galaxy Note8 打造的專屬互動體驗,搭配 Galaxy Studio 於高雄活動展出,以著名景點與名產插畫蓋章功能結合在地文化特色,邀請插畫家現場為民眾用 S Pen 畫出個人專屬動態貼圖~

Galaxy Studio_S Pen-02.jpg
Galaxy Studio_S Pen-03.jpg
Galaxy Studio_S Pen-04.jpg
Galaxy Studio_S Pen-05.jpg
Galaxy Studio_S Pen-06.jpg
Galaxy Studio_S Pen-07.jpg
Galaxy Studio_S Pen-01.jpg
bottom of page